Betaalmethoden

Elke bestelling is onderworpen aan deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de
eigen voorwaarden van de klant.

De geleverde goederen blijven eigendom tot volledige betaling van de hoofdsom,
intresten, kosten en belastingen. De risico’s zijn echter ten laste van de klant vanaf het
verlaten van onze magazijnen. Bij niet-betaling kunnen wij tot de onmiddellijke ontbinding
van de overeenkomst overgaan bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving acht dagen
nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven, onverminderd het recht om
terugbetaling van de gedane kosten en vergoeding van de geleden schade te eisen.

De particuliere klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen 

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via voorafgaande overschrijving op rekeningnummer 
  • via paypal

De zakelijke klant (B2B) heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen 

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via overschrijving op rekeningnummer 
  • via paypal
  • via factuur met een betaaltermijn van 30 dagen mits toereikende solventie

Emtshop is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming in de betaling met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.