Klachten

Toepasselijk recht – Geschillen

Klachten of geschillen kunnen gemeld worden via [email protected]

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). voor dit platform kan u gebruiken maken van het e-mailadres [email protected]