Privacy Policy

Emtshop verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van ons toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van emtshop bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat wij uw gegevens gebruiken om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk of per e-mail aan te vragen op het hierna vermelde adres: emtshop, Philliphe Spethstraat 110 te 2950 Kapellen of [email protected].