SAT Armour


Wanneer men besluit tijdens het uitoefenen van zijn job een kogelwerende vest te dragen zijn er een aantal zaken waar men rekening mee moet houden. De huidige technologieën gaan steeds beter om met de stopkracht en de kinetische energieverwerking maar men moet steeds in gedachte houden dat het dragen van een vest geenszins eenmagisch middel is tegen verwondingen. Hoewel de huidige vesten een zeer hoge overlevingskans bieden moet men steeds in acht houden dat er een extreme hoeveelheid energie opgevangen wordt. Net dank zij deze lagen absorbtiemateriaal en nieuwe technologiën beschermen deze vesten tegen veel meer dan vuurwapens. Huidige combinatievesten stoppen ook messen, priemen en sommige zelfs naalden tegen een enorme snelheid terwijl ze toch een degelijke draagkracht blijven bieden.


Wanneer men over gaat tot de aankoop van een kogelwerende vest dient men in de eerste plaats steeds overwegen voor welke activiteiten deze gaat gebruikt worden. Voor politiemensen laat men over het algemeen de regel gelden dat het hun eigen wapen minimum moet stoppen. Ook moet men overwegen in welke omgeving men werkt; in een grootstad met een drugscene is de kans op een aanval met een naald nu eenmaal groter dan in een landelijke gemeente.

Hierdoor moet de afweging gemaakt worden tussen de dreiging en het comfort. Hier helpen wij U graag mee en geven U vrijblijvend advies en prijzen voor onze op maat in België gemaakte SAT kogelwerende vesten. Gaande van basis steekwerend tot oorlogswapens stoppend voor bv journalisten of NGO personeel die in risicogebieden opereren en werken. Ook qua carrier zijn er meerdere opties mogelijk van undercover type carriers via de fluo medische carriers tot zelfs carriers met ingebouwde reddingsvest voor maritieme operaties.

Bewaar je vest altijd in een droge omgeving, laat het goed drogen en verluchten na gebruik en was volgens de fabrieksvoorschriften. Draag steeds goed ventilerende onderkledij en wen aan het permanent dragen. Gebruik ook nooit ballistisch materiaal dat over de gebruiksdatum is, gezien alle fabrikanten van die datum geen enkele garantie meer geven op de stopkracht.

Mail of bel ons voor meer info en/of een offerte.